Tishli urutmaning geometriyasi va kinematikasi  

  • Sana 28-11-18
  • Yuklangan 8
  • Fayl hajmi 423,90 kB
G ildirak tishlari asosiy aylanaga urinma shaklda o4kazilgan n-n chiziq boyicha ilashadi, shuning
uchun bu chiziqni ilashish chizigi deyiladi

0 zaro ilashgan tishli gildiraklar
ortasida uzatish soni u=sonst
o'zgarmas bo4lishi uchun ilashish
nuqtalariga o'tkazilgan umumiy
normal hamma vaqt markazlar
chizigining ozgarmas nuqtasidan
otishi shart. Bu nuqta ilashish
qutbi n deb ataladi