Kasb hunar kollejlarida “kavnt optik element”lari bo’limini o’qitishda muammoli  

  • Sana 7-11-18
  • Yuklangan 11
  • Fayl hajmi 283,15 kB
I-BOB. KHK larda fizikaning o’quv me’yoriy hujjatlar tahlili va pedagogik tehnologiyalar
§1.1 KHK larda fizika fanining DTS, fan dasturlari tahlili
§1.2 Fizikani o’qitishda noan’anaviy usullar vaulardan foydalanish
§1.3 Fizika fanini o’qitishda muammoli vaziyat hosil qilish usulidan foydalanish
2-BOB. KHK larda “Kvant optikasi elementlari” bo’limini o’qitishda muammoli vaziyat yaratish, hosil qilish usulidan foydalanish
§ 2.1 Kvant fizikasining paydo bo’lish tarixi. Plank gipotezasi. Yorug’lik kvantlari. Fotoeffekt va uning qonunlari. Fotoeffekt tenglamasi mavzularini o’qitishda
muammoli vaziyat hosil qilish usulidan foydalanish
§ 2.2 Bobga amaliy mashg’ulotlarni tashkil etishda muammoli vaziyat hosil qilish usulidan foydalanish.