Fotoeffekt hodisasi  

  • Sana 1-11-18
  • Yuklangan 33
  • Fayl hajmi 284,55 kB
Yorug`lik ta`sirida elekrton-larning moddalardan ajralib chiqish hodisasi tashqi fotoeffekt deyiladi.
Bu hodisani 1887-yilda G. Gers kashf etgan va u 1890-yilda rus fizigi A. Stoletov tomonidan o`rganilgan.
Agar tashqi fotoeffekt asosan o`tkazgichlarda ro`y berishi va ulardagi elektronlarning atom va molekulalarga bog`lanish energiyasi juda kichikligini e`tiborga olsak, elektronlar atomlar va moleku-lalarga ajralib chiqishiga ishonch hosil qilamiz.