Yevrosiyo  

  • Sana 26-10-18
  • Yuklangan 25
  • Fayl hajmi 624,60 kB
II. Asosiy qism ______________ ____________ _________
II.1. Yevrosiyo materigining tabiiy geografik tasnifi. _________
II.2. Yevrosiyo materigining tabiiy geografik rayonlashtirish____
II.3. Arktika va Subarktikaning Yevrosiyo sektori va bu
hududdagi orollar ______________ ____________ ______
III. Yevrosiyoning tog’li rayonlariga ta’rif ______________ __
IV. Yevrosiyoning tabiiy geografik o’lkalarini o’rtasidagi
tafovut ______________ ____________ _________
Xulosa ______________ ____________ _________
VI. Foydalanilgan adabiyotlar ______________ _______