Ekosistema to’g’risida ta’limot  

  • Sana 20-07-18
  • Yuklangan 11
  • Fayl hajmi 1,84 MB
Ekosistema to’g’risida tushuncha. Ekosistemaning mahsuldorligi. A.Tenslining «ekosistema» va V.N.Sukachevning «Biogeotsenoz» tushunchalari to’g’risida.
Ekosistemaning iyerarxik qatorlari.
Ekosistemaning asosiy komponentlari. Tirik organizmlar ekosistemaning asosiy qismi: avtotroflar, geterotroflar, produtsentlar, konsumentlar, redutsentlar. Fizik muhit. Biomlar.
Oziq zanjiri va ekologik piramida to’g’risida tushuncha.
Tabiiy va sun’iy ekosistemalar.
Markaziy Osiyo mintaqasining ekosistemalari.
Inson ekologiyasi.