Okeanlar tabiiy geografiyasida geografik mintaqalarni o`rganishi  

  • Sana 2-06-18
  • Yuklangan 15
  • Fayl hajmi 5,65 MB
Mundarija.
Kirish
I-Bob. GEOGRAFIK QOBIQNING KONDALANG VA BO`YLAMA TUZILISHINI O`RGANISHGA OID
NAZARIY MASALALAR.
1.1.Geografik qobiqning kondalang tabaqalanishining asosiy omillari...................................... 1.2. Mintaqaviy- zonal tizimlar ..........................
II-Bob. GEOGRAFIK LANDSHAFT VA UNING KOMPONENTLARINI TABIIY GEOGRAFIYA KURSLARIDA O`RGANISH ...................
2.1. Iqlim mintaqalari. ...
2.2. Tabiat zonalligi va tabiat zonalari
2.3. Balandlik mintaqalari