Sharq va Markaziy Osiyoda g'oyalarning namoyon bo`lishi ularning gumanistik mohiyati  

  • Sana 11-09-17
  • Yuklangan 158
  • Fayl hajmi 875,80 kB
O’rta asr olimlari o’z asarlarida inson faoliyatining ikki turi haqida fikr yuritadilar. Bu mehnat va bilish faoliyatidir. Ular Shuni ta’kidlaydilarki: «Bilim – bu biluvchining qalbidagi bilinadigan timsoldir. Bilingki, fanni o’qitish va o’zlashtirishsiz bilim bo’lmaydi. O’qitish bu qalbdan chiqadigan, qalb uchun dolzarb, ichki bilishga asoslangan e’tiqod. Bilimlarni o’zlashtirish – bu bilim Shakllarini qalbdan idrok etishdir. Bilingki, qalb bilish predmetlari Shakllarini uch tomonlama qabul qiladi: birinchidan, his qilish orqali, ikkinchidan, dalillar orqali, uchinchidan, fikr yuritish va mushohada qilish orqali».