Tovar va xizmarlar raqobatbardorligi  

  • Sana 4-03-17
  • Yuklangan 63
  • Fayl hajmi 1,01 MB
Raqobatning asosiy sohasi bozor,
chunki unda erkin iqtisodiy
sub'ektlarining alohidalashgan manfaatlari to'qnashadi. Raqobat
kurashning mazmuni to'g'risida
to'laroq tushunchaga ega bo'lish uchun uning asosiy shakllari va belgilarini ko'rib chiqish o'zarur. O'z miqyosiga ko'ra raqobat eng avvalo, ikki turga tarmoq ichidagi raqobatga va tarmoqlararo raqobatga bo'linadi. Tarmoq ichidagi raqobat ishlab chiqarish va sotishning qulayroq sharoitiga ega bo'lish, qo'shimcha foyda olish uchun bir tarmoq korxonalari o'rtasida boradi.