Yevropa sanati  

  • Sana 5-01-17
  • Yuklangan 59
  • Fayl hajmi 3,35 MB
Impyerializm kopgina mamlakatlarda ijtimoiy va madaniy hayotda katta o`zgarishlarni kltirib chiqardi. Birinchi proltar rvolyutsiyasi - Parij kommunasi va uning tor-mor etilishi burjua madaniyatining inqirozga yuz tutishini tzlatdi. Burjua falsafasi, esttikasi va san'atida raktsion idalistik tndntsiyalar kuchaydi. Shu bilan birga rvolyutsion dmokratik va milliy ozodlik harakatlari bilan bog`liq bo`lgan ilgor dmokratik madaniyat ralistik burjua madaniyatiga qarama-qarshi ularoq o`z yo`lida davom etdi. XIX asr Il yarmi va XX asr boshlaridagi sanat taraqqiyoti murakkab yo`lni bosib o`tdi. Bu davrda ham avvalgi davrlardagidk raktsiyon hamda progrssiv oqim va tndntsiyalarning kurashi davom etdi.