Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish  

  • Sana 1-01-17
  • Yuklangan 207
  • Fayl hajmi 1,13 MB
Kishilarning xo`jalik faoliyati o`ta murakkab turlituman hodisa va jarayonlar majmuidan iborat bo`lib, unda iqtisodiyot nazariyasi to`rt bosqichni ajratadi: ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash va ist'mol. Ishlab chiqarish - bu insonning hayot kchirishi va rivojlanishi uchun zarur bo`lgan moddiy va ma'naviy n'matlarni yaratish jarayonidir.