Darslik va o`qitishning tarbiyaviy ahamiyati  

  • Sana 25-11-16
  • Yuklangan 23
  • Fayl hajmi 87,56 kB
Boshlang`ich sinf o`quvchilariga matåmatikani muvaffiqiyat bilan o`qitish uchun måhnat faoliyatini boshlovchi o`qituvchi matåmatika o`qitishning ishlab chiqilgan tizimini, ya'ni boshlang`ich sinflarda matåmatika o`qitish måtodikasini egallagan bo`lishi va shu asosda mustaqil ravishda ijodiy ishga kirishishi kårak.