Cho‘ktirish va cho‘kma hosil bo‘lish jarayonidan analizda foydalanish  

  • Sana 21-11-16
  • Yuklangan 72
  • Fayl hajmi 9,93 MB
1. CHO‘KTIRISH ASOSLARI.
2. CHO‘KTIRILADIGAN SHAKLGA QO‘YILADIGAN TALABLAR.
3. GRAVIMETRIK SHAKLGA QO‘YILADIGAN TALABLAR.
4. CHO‘KTIRUVCHI MIQDORINING CHO‘KTIRISHGA TA’SIRI VA ERITMA rN ning CHO’KTIRISHGA TA’SIRI
5. CHO’KMALARNING ERISHI
6. CHO‘KMALARNING HOSIL BO‘LISH SHART-SHAROITLARI
7. SAVOLLAR.
8. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR: