Rel'eflar  

  • Sana 8-05-16
  • Yuklangan 82
  • Fayl hajmi 790,49 kB
Yer yuzasining asosiy relyef shakllari
Relyef rivojlanishining asosiy manbalari. Yer yuzasining um umiy tavsifi"da qayd qilinganidek, sayyoramiz okean va materiklardan iborat. Okeanlar suv osti relyefi cho'kmalardan. yoriqlardan, suv osti tog'laridan; materikJar esa botiqlardan. pasttekislik va tekislik-lardan, qir, plato, yassi tog' va baland tog'lardan iborat bo'lib, ularni bir nom bilan yer yuzasi relyefi deb ataladi.

Mavzuga doir boshqa slaydlar

.