Техноген маданият ва унинг моҳияти  

  • Sana 23-04-16
  • Yuklangan 24
  • Fayl hajmi 447,83 kB
Замонавий маданиятни техникавий, техника хукмдорлиги, дунёвий-электрон ёки ахборот маданияти деб айтадилар. Бундай муносабат хозирги маданиятда фан ва техниканинг урни мухимлигини курсатади. “Замонавий” ёки “Янги” фан антик ёки урта асрлардаги фандан тубдан фарк килади. Агар, илгарилари фан дунёни асл холда, унга дахлсиз урганган булса, энди эса, фан билиш, яратиш, ихтиро, лойиха тузиш каби жараёнларнимужассамлаштириб “инсон идроки ёрдамида хал буладиган муаммоларга эътиборини жалб килмокда”. Хозирги фаннинг жушкин киёфаси мана шундан иборат. Хакикатни англашга уриниш урнига инсоннинг кизикиш ва эхтиёэлари мос келувчи аник имкониятларни хисобга олиш харакати устун булмокда