Ayollar yelkada turadigan kiyimlarini loyihalash mavzusini qitish dars jarayonini kuzatish va tahlil qilish  

  • Sana 28-08-15
  • Yuklangan 80
  • Fayl hajmi 1,55 MB
I BOB. Tikuvchilik korxonalarida tikuv buyumlari sifatini nazorat qilish bosqichlari
1.1T ikuvchilikda ishlatiladigan gazlamalarini nuqsonlarini aniqlash...6-10
1.2 Gazlamalarning texnologik xossalarini aniqlash..10-18
1.3 T ikuvchilik mahsulotlarini sifatini nazorat qilish.................18-22
II BOB. KHKDA TIKUVCHILIK KORXONALARIDA TIKUV BUYUMLARI SIFATINI NAZORAT QILISH BOSQICHLARI MAVZUSINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNI QOLLASH
2.1 Tikuvchilik korxonalarida tikuv buyumlari sifatini nazorat qilish bosqichlari mavzusini oqitishda interfaol usullaridan foydalanish yollari..23-29
2.2 Tikuvchilik korxonalarida tikuv buyumlari sifatini nazorat qilish bosqichlari mavzusini aqliy hujum usulida oqitishni ishlab chiqish.................................................................29-44
III BOB. TEXNIKA XAVFSIZLIGI VA ATROF MUHIT HIMOYASI.44-51