Kimyo laboratoriyasidan samarali foydalanish  

  • Sana 22-08-15
  • Yuklangan 174
  • Fayl hajmi 3,37 MB
KIMYO FANI VA UNING PREDMETI Tabiatda inson paydo bo’lishi bilan unda tabiatni, atrof muhitni o’rganish va undan foydalanish ko’nikmalari paydo bo’lgan. Hayotning rivojlanishi, insonning o’zi va atrof muhitni o’rab turgan borliqni o’rganishga intilish natijasida tabiat va jamiyat to’g’risidagi fanlar kelib chiqqan. Shunday tabiiy fanlar qatoriga kimyo fani ham kiradi. Kimyo fani atrofdagi barcha borliqni, uni tashkil etgan tarkibiy qismlarni modddalardan iborat deb qaraydi. Moddalarni o’rganishbilan borliqni o’rganadi. Shu sababli kimyo-moddalarning tarkibi, tuzilishi, xossalari va ularning bir turdan boshqa turga aylanishi sababi va qonunuyatlarini o’rganadigan fan. Kimyo fanining predmeti (o’rganadigan obyekti) -moddadir. Kimyo sanoat to’g’risidagi fandir.