Iqtisodiy islohtlar sharoitida ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish va rivojlantirishning omillari va tamoyillari  

  • Sana 25-02-15
  • Yuklangan 164
  • Fayl hajmi 1,25 MB
1.Ishlab chiqarish jarayoni haqida tushuncha
2.Mehnat taqsimoti va ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi
3.Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishning asosiy qonuniyatlari va tamoillari
4.Ishlab chiqarishni tashkil etishning asosiy shakllari
5.Ishlab chiqarishni hududiy tashkil etishning asosiy omillari