So'rov bo'yicha 579 ma'lumot topildi.

  • 8-sinf odam va uning salomatligi darslikdan slaydl
  • 8-sinf odam va uning salomatligi darslikdan slaydl
  • 10-sinf geografiya darslikdan slaydlar
  • 6-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • 6-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • 5-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • 10-sinf huquqshunoslik darslikdan
  • Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi
  • Tilshunoslik
  • Manaviyat asoslari