So'rov bo'yicha 180 ma'lumot topildi.

  • 10-sinf geografiya darslikdan slaydlar
  • 5-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • Astronomiya