So'rov bo'yicha 137 ma'lumot topildi.

  • 8-sinf odam va uning salomatligi darslikdan slaydl
  • 7-sinf zoologiya darslikdan slaydlar
  • 7-sinf zoologiya darslikdan slaydlar
  • 7-sinf zoologiya darslikdan slaydlar
  • 7-sinf zoologiya darslikdan slaydlar
  • 6-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • 5-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • 5-sinf botanika darslikdan slaydlar
  • Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi
  • Xayot faoliyati xavfsizligi, fuqaro muhofazasi