So'rov bo'yicha 167 ma'lumot topildi.

  • 7-sinf zoologiya darslikdan slaydlar
  • 8-sinf odam va uning salomatligi darslikdan slaydl
  • Informatik va axborot texnalogiyalari
  • Ekologiya